ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, υπόκειται στους παρόντες γενικούς όρους χρήσης δεσμεύουν καθέναν που χρησιμοποιεί και αποκτά
πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή του.

Η Εύξεινος Λέσχης Κοζάνης  μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του.

Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης.

Η χρήση του ιστοτόπου της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Όρους Χρήσης και εφαρμοστέο δίκαιο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης (όπως εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων,
δεδομένων, βάσεων δεδομένων, προγραμμάτων η/υ, εφαρμογών, παρεχομένων υπηρεσιών, κλπ. και γενικά όλων των δεδομένων, αρχείων αυτού του ιστοτόπου και η δομή του), αποτελούν τμήμα της διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης και προστατεύονται κατά το εκάστοτε εν ισχύ δίκαιο και σχετικές διατάξεις για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη όλων των διατάξεων, όρων και νόμιμων περιορισμών που προβλέπει το εφαρμοστέο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και δη πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Ν.2121/1993 όπως ισχύει) επιτρέπονται οι εκ του νόμου και σύμφωνες με τα χρηστά ήθη προβλεπόμενες ως επιτρεπόμενες νόμιμες ενέργειες, χρήση, (πχ αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση σύντομων αποσπασμάτων τμήματος, μέρους του περιεχομένου στον ισότοπό της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, αναπαραγωγή για διδασκαλία/έρευνα) κι εφόσον δεν ενεργούνται για εμπορική ή άλλου κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρήση, συνοδεύονται πάντα από την ένδειξη και αναφορά της/στον  ιστοτόπο της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης, πηγής, ονομάτων, και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου από την χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του.
Η Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό του ή που έχουν αναρτηθεί από/με μη εξουσιοδοτημένα, ή μη νόμιμα, πρόσωπα/μέσα/μηχανισμούς.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εκάστοτε εν ισχύ εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης διαθέτει ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, τα στοιχεία του οργανισμού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου και η

ταχυδρομική διεύθυνση. Η Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.
Η Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α.
Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του παρόντος ιστοτόπου.
Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, διαγραφής, κλπ).

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην
ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης

Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο ενός ερευνητικού οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνηςκαταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

Η Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος
ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο